W jaki sposób wygląda współpraca z profesjonalną księgową

Jak założyć firmę i dlaczego warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym
W jaki sposób założyć działalność gospodarczą oraz dlaczego opłaca się wybrać usługi biura rachunkowego
8 grudnia, 2022
Jak przygotować się do wszczepienia implantów zębów
Jak pacjent powinien przyszykować się do aplikacji implantów zębów
10 lutego, 2023
Jak wygląda współpraca z biurem rachunkowym

Korzyści płynące ze współpracy z księgową da się dodawać do woli rozpoczynając od rzetelności i terminowości usług rachunkowych, a kończąc na przyjaznej atmosferze podczas spotkań. Warto zastanowić się na moment nad tym, jak faktycznie wygląda współpraca z księgową, jak wyglądają oczekiwania w stosunku do klienta oraz co przedsiębiorca zyskuje dzięki współpracy.

Celem biura rachunkowego jest dbanie o interesy przedsiębiorcy, żeby pobierał jak największe korzyści w zakresie księgowości. Czerpanie z obecnych przepisów ułatwia księgowej sprawdzenie, jakie odliczenia i ulgi przysługują klientowi oraz czy je stosuje. Dzięki temu właściciele firm zyskują możliwość pomniejszenia kosztów tym samym stosując się do wszelkich zasad i praw. Biuro rachunkowe bezustannie śledzi zmiany w przepisach, dlatego klient za każdym razem może zgłosić się o wsparcie albo z pytaniem, jeżeli wchodzące w życie zmiany są niejasne. Nawet jeśli biuro nie oferuje doradztwa, przedsiębiorca zawsze może zapytać, jeżeli coś jest trudne. Warto dodać, że biuro rachunkowe, oferując usługę obsługi klienta troszczy się o to, żeby kolejne rozliczenia były składane terminowo, a dzięki nowoczesnym programom informatycznym, większość tych samych działań podlega automatyzacji, a rozliczenia są skrupulatnie przygotowywane oraz sprawdzane. W ten sposób klienci nie muszą przejmować się księgowością i mogą poświęcić uwagę pozostałym obszarom działania firmy.

Ważnym aspektem współpracy z księgową jest łatwy kontakt bazujący na wspólnej relacji. Właściciel firmy ma możliwość kontaktu z księgową w potrzebnych sprawach, ale istotne jest też to, żeby przedsiębiorcy też byli osiągalni dla biura rachunkowego. Może się zdarzyć, że będzie należało coś wyjaśnić i omówić, z tego powodu istotne jest, żeby klienci nie unikali kontaktu z biurem rachunkowym. Jaka nie byłaby to sytuacja, celem biura rachunkowego jest wsparcie klienta. Jeżeli jedna ze stron jest w danym momencie niedostępna, z pewnością uda się porozumieć w innym terminie. Świetny kontakt wpływa na łatwy obieg informacji, co sprawia, że współpraca jest znacznie bardziej łatwa.

Przyjazna atmosfera w relacji między księgową, a klientem, cechująca się otwartością i zrozumieniem wpływa również na budowanie zaufania. W ten sposób klienci bez przeszkód powierzają do biura rachunkowego swoje sprawy oraz dokumenty, w zamian otrzymując rzetelną i terminową obsługę.

Bazowe wytyczne współpracy z księgową

Każda współpraca opiera się o konkretne ustalone z góry wytyczne, dzięki czemu obie strony mają świadomość, czego mogą się spodziewać oraz jakie potrzeby realizuje współpraca. Bez względu na to, czy do biura rachunkowego przychodzi klient, jaki chce założyć firmę czy klient, jaki prowadzi działalność od lat, ale stawia na nowe biuro rachunkowe przejmujące jego księgowość, zawsze na początku należy ustalić zasady, jakie będą panowały w ciągu współpracy. Takie ustalone odgórnie obszary są gwarancją, że nie wystąpią żadne niejasności.

Przygotowanie warunków współpracy między księgowym a klientem

Praca z każdą księgową opiera się o stworzoną umowę, jednak zanim dojdzie do podpisania jej, w pierwszym kroku biuro rachunkowe razem z klientem omawia warunki współpracy. Wśród tych ustaleń znajdą się wytyczne określające dostępność klienta i biura w celu kontaktu, sposobu przywożenia, przechowywania oraz rozliczania dokumentów, ostateczne terminy, jakie mają zostać zachowane, żeby biuro rachunkowe miało wystarczającą ilość czasu, by wykonać odpowiednie rozliczenia, zanim upłynie ostateczny termin ich wysyłania na przykład do US czy ZUS. W ciągu omawiania wytycznych z księgową wyliczane są też koszty usług księgowych. Takie kwoty przeważnie zależą od liczby dokumentów, liczby pracowników, przystąpienia do VAT-u oraz innych kryteriów, które oddziałują na nakład pracy księgowej. Gdy niezbędne ustalenia zostaną omówione oraz zaakceptowane przez obie strony, przygotowana zostanie specjalna umowa.

Podpisanie umowy z księgową

Umowa z księgową zawiera wszystkie ustalenia, jakich biuro rachunkowe dokonało z właścicielem firmy. W umowie nie może pojawić się nic, czego nie ustalono w czasie omawiania warunków współpracy. W momencie podpisania umowy współpraca zostaje oficjalnie rozpoczęta i od tego momentu biuro rachunkowe zobowiązuje się do wykonywania usług jak najlepiej trzymając się zatwierdzonych kryteriów. Przekroczenie ustalonych zasad może zakończyć się zerwaniem umowy też ze strony biura rachunkowego, jeżeli klient nie pilnuje swoich zobowiązań.

http://www.biuro-rachunkowe-torun.eu/

Przekazywanie dokumentów

Głównym wśród najważniejszych obowiązków, jakie wymagane są od klienta, jest odpowiednie udostępnianie dokumentów . Zazwyczaj zapisy umowne regulują kiedy klient ma dostarczyć niezbędne dokumenty , żeby wszystkie rozliczenia mogły zostać przygotowane terminowo. Na przykład w znacznej części biur rachunkowych karygodne jest, żeby klienci udostępniali dokumenty w końcowym terminie   rozliczeń oraz liczyli na to, że będą one wykonane na czas. Przeważnie biura rachunkowe życzą sobie, aby dokumenty docierały do biura nie później niż 15 dnia miesiąca, żeby był czas na wprowadzenie ich do systemu, a także poprawne rozliczenie. Zwykle dokumenty można przesyłać elektronicznie albo osobiście w siedzibie biura.

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy przed urzędem skarbowym i ZUS

Znaczna ilość biur rachunkowych praktykuje przedstawicielstwo przedsiębiorców w instytucjach jak Urząd Skarbowy czy ZUS. Wystarczy nadać specjalne pełnomocnictwa, dzięki którym biuro rachunkowe uzyska możliwość reprezentowania klienta z patrzeniem na dobro klienta.

Porady z obszaru usług rachunkowych

Nawet jeżeli księgowa nie prowadzi doradztwa, z pewnością udzieli odpowiedzi na niezbędne pytania albo wyjaśni wprowadzane do praw przez rząd aktualizacje. To wskazuje, jak bardzo kluczowe jest dla księgowych, by współpraca z właścicielem firmy była jak najlepsza oraz korzystna dla obu stron. Warto zatem korzystać z usług biur rachunkowych.

Komentarze są wyłączone.