Otwieramy firmę – jaki rodzaj opodatkowania

Dekoracje weselne - swietlne kwiatowe balonowe - dekorowanie sal kosciolow samochodow
Dekoracje weselne kościołów
28 sierpnia, 2019
Liposukcja bez skalpela - bezoperacyjne usuwanie tkanki tłuszczowej laserem
Liposukcja laserowa Toruń
29 sierpnia, 2019
Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, dlatego że nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie odpowiednie dla wybranej działalności. Kluczowe jest również zbliżone przypuszczenie przychodów, które pomoże w ocenie najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje wady i zalety, a wybór między nimi może zaważyć na wysokości obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skontaktować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego powodu ten etap w trakcie zakładania firmy także jest niezmiernie istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona wypłacać swoje zobowiązania na rzecz państwa według tych reguł.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% – w wypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł i 32% – gdy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszystkie zakupy, wartości i inwestycje, które są konieczne, aby go uzyskać (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Działania w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą podatku liniowego jest stała i niezależna od dochodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten sposób rozliczenia przynosi korzyści, zwłaszcza gdy dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć płacenia podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Kontakt z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z poprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz może starać się o kredyt podatkowy, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również przechowywać wszystkie dowody zakupu, a na koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie danych takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się co roku. Z tego względu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie niezbędne jest okazywanie rachunków lub faktur potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby w oparciu o przewidywane dochody, odpowiednio dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z dobrym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do koniecznych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, też musi zostać dobrany mądrze.

Poltax – Księgowość Toruń

Komentarze są wyłączone.