Jakie pojazdy zaliczamy jako pojazd uprzywilejowany i jakie posiada przywileje

Który pojazd to pojazd uprzywilejowany oraz jakie są jego przywileje
28 sierpnia, 2020
Nowoczesne techniki termoizolacji
28 sierpnia, 2020

Zgodnie z przepisami drogowego ruchu pojazdami uprzywilejowanymi są te, służące w jednostkach ratownictwa życia, zdrowia lub mienia ludzkiego. Do grona pojazdów uprzywilejowanych wchodzą w skład też pojazdy, z których korzystają organy bezpieczeństwa oraz publicznego porządku. Według tego pojazdami uprzywilejowanymi są np. karetki pogotowia ratunkowego, samochowy policji, straży pożarnej czy straży miejskiej. Pojazd uprzywilejowany w trakcie akcji musi oznajmić swój pobyt na jezdni, tak aby inni uczestnicy ruchu mieli szansę na nie poprawnie reagować.

Pojazdy uprzywilejowane mają swoje prawa, które mogą wykorzystać jedynie w konkretnych sytuacjach. W zwykłych zdarzeniach drogowych są zobowiązane do stosowania się do zasad i przepisów, tak jak inni kierowcy. Wyłącznie , kiedy pojazd uprzywilejowany został wezwany, by utrzymać bezpieczeństwo albo bierze udział w akcji ratowania życia, mienia zdrowia ludzkiego lub jest częścią kolumny pojazdów uprzywilejowanych ma prawo stosować się swoich przywilejów. Tym przywilejem jest możliwość pominięcia przepisów ruchu czy pionowych i poziomych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą wjechać pod prąd oraz stawać w miejscach zabronionych.

Wymogiem jest ogłoszenie obecności sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym, przy zapalonych światłach drogowych czy światłach mijania. Dźwięk nie jest konieczny w czasie postoju pojazdu, jednak bez względu na sytuację potrzebne jest utrzymanie szczególnej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma obowiązek w zupełności stosować się nakazów upoważnionej osoby do kontroli ruchu drogowego bez względu na sytuację.

Co robić w sytuacji z udziałem pojazdów uprzywilejowanych?

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego: kierowcy, motocykliści czy piesi są zobligowani do wyjątkowego zachowania w obecności pojazdu uprzywilejowanego. Każda z tych osób w obecności pojazdu uprzywilejowanego powinna zjechać z drogi, umożliwiając szybką i bezpieczną drogę . W takim przypadku dopuszczalny jest przejazd na pas zieleni, pobocze czy postój na zatoce albo przystanku autobusowym. Przeważnie kierowcy zjeżdżają do krawędzi jezdni. W niektórych przypadkach nie wolno się zatrzymywać, aby nie spowalniać ani nie powodować gwałtownego hamowania pojazdu uprzywilejowanego. Tak samo kierowcy, motocykliści czy pojazdy uprzywilejowane powinny bardzo ostrożnie zachowywać się na skrzyżowaniu, ze względu na to, że pojazd uprzywilejowany ma prawo się na nim znaleźć pomimo światła czerwonego. Warto dodać, że piesi również muszą uznać pierwszeństwo karetki, radiowozu czy wozu strażackiego. Całkowicie niedopuszczalne jest wchodzenie na pasy, również przy zielonym świetle. Osoby, jakie już wstąpiły na pasy, powinny jak najszybciej z nich zejść. Powinno się wiedzieć o tych obowiązkach, ponieważ niestosowanie się do nich grozi wysokim mandatem.

Czy da się wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego wzbudza sporo wątpliwości wśród kierowców. O wyprzedzaniu karetki, radiowozu, wozu strażackiego czy innego pojazdu uprzywilejowanego nie zastanawiamy się, kiedy uczestniczą w akcji ratowniczej czy związanej z utrzymaniem bezpieczeństwa. Wówczas zadaniem wszystkich uczestników ruchu drogowego jest oddanie pierwszeństwa. Jak postępować, kiedy pojazd uprzywilejowany będzie obecny w ruchu drogowym, a nie będzie sygnalizował swojego pośpiechu?

W obszarze zamieszkałym bez względu na położenie  zakazane jest wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego. Bez względu na to, czy pojazd ma włączone sygnały świetlne i dźwiękowe lub nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zamieszkałym grozi punktami karnymi oraz mandatem. Tylko i wyłącznie poza terenem mieszkalnym wolno wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, gdy nie biorą udziału w żadnej akcji. W czasie manewru wymijania powinno się zachować niezwykłą ostrożność. Warto mieć na uwadze, że pojazd uprzywilejowany może stać się potrzebny w każdej chwili, a gdy tak będzie i tak należy mu się pierwszeństwo. W pobliżu pojazdu uprzywilejowanego zawsze należy troszczyć się o bezpieczną jazdę wszystkich.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, po której stronie leży odpowiedzialność?

Choć każdy pojazd uprzywilejowany ma swoje prawa, a kierowcy muszą ustępować pierwszeństwa, w każdej sytuacji może zdarzyć się kolizja z udziałem pojazdu uprzywilejowanego. Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym nie zakłada z góry, że to inny kierowca automatycznie ponosi odpowiedzialność za wywołanie wypadku. Każdą sprawę zawsze osądza się odrębnie, aby stwierdzić, która ze stron nie zachowała wymaganej ostrożności i spowodowała kolizję. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego również może zostać uznany winnym i pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli nie dostosował się do zasad. Oceniane są takie warunki, jak odpowiednia sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego, możliwość drugiego kierowcy do zauważenia pojazdu uprzywilejowanego i poprawnej reakcji. Wpływ ma też ogólny przebieg sytuacji w ruchu drogowym, a nawet warunki atmosferyczne.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Komentarze są wyłączone.