Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

Leczenie nadpotliwości Bydgoszcz Zabiegi leczące nadmierną potliwość Nadpotliwość
Bezbolesne leczenie nadpotliwości
3 marca, 2017
Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony
Pojazdy uprzywilejowane przepisy
3 marca, 2017
Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

System gospodarczy dla osób z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną ciągle nie jest motywujący. Najczęściej pracodawcy, którzy mają do wyboru podwładnego „normalnego” i „niezdrowego”, wyłonią tego pierwszego. Choćby wtedy, kiedy ten drugi ma skromniejsze zdolności, m in. kiepskie wykształcenie bądź niedobór doświadczenia. Taka postać rzeczy negatywnie „odciska się” na jednostkach, jakie mają różnego rodzaju dysfunkcje. W wyniku tego niestety nie chcą chodzić do pracy, „przeżywają” wyłącznie z renty i są automatycznie „spychane” na margines. W RP „odmienność” do tej pory czas wiąże się z czymś nieodpowiednim, osobliwym, nieakceptowalnym. A jednak osoby np. z upośledzeniem fizycznym, jednogłośnie z prawodawstwem, absolutnie nie powinny być dyskryminowane. Nie tylko w przypadku zewnętrznego rynku pracy. Czy istnieje dla takich jednostek jakiś projekt? Dokąd mogą podążyć po pomoc? Czy są jakieś praktyczne drogi ich aktywizacji?

Fundacje, Centra Edukacji i Aktywizacji, Stowarzyszenia i inne formy pomocy

Jakąś z opcji aktywizacji osób niepełnosprawnych jest angażowanie wspomagane. Sama idea ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 60. oraz 70. XX wieku. W Polsce zaczęto ją wprowadzać zaledwie w 2001 roku. Dziś wiele organizacji pozarządowych stosuje omawianą metodę pomocy w nawiązaniu do osób z dysfunkcjami. Na czym ona naprawdę bazuje? Trener pracy oraz konsultant w obszarze podejmowania pracy dopasowują spodziewanego zatrudnionego oraz zleceniodawcę. Ważne są tutaj dyspozycje ewentualnego zatrudnionego, warunki, które ma możliwość zapewnić zwierzchnik, charakter obowiązków, wysokość wynagrodzenia i wymiar czasu pracy. W następnej kolejności osoba z niepełnosprawnością przechodzi właściwe badania u lekarza medycyny pracy oraz zajęcia BHP (są one organizowane przez właściciela). Szkoleniowiec pracy absolutnie nie ma jedynie wytypować miejsca, w którym będzie ona wykonywać swojej pracy, ale ponadto przygotować pozostałych podwładnych wyselekcjonowanej firmy na powitanie nowego. W dodatku powiadomić o możliwych dojazdach do korporacji i dopomóc mu w przyzwyczajeniu się w nieznanym otoczeniu. Przeznaczeniem trenera pracy jest też usuwanie pojawiających się dylematów pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą.

Drugim rodzajem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, które mają nietypowe pozwolenia. W swoisty sposób podchodzą do osób z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną, zatem: gwarantują im optymalne warunki podjęcia pracy (na każdym kroku dostrojone do charakteru oraz stopnia niepełnosprawności), pielęgnację leczniczą oraz usprawniającą (rehabilitacja). Owym zakładom przypadają „pierwszeństwo” podatkowe, ulgi oraz dotacje (dokumenty przyjmuje PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Rozliczne organizacje pożytku publicznego asystujące w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych współdziałają z ZPCh. Trenują swoich protegowanych styczności z przełożonym, dopasowywania się do nieznanej sytuacji w życiu oraz samodzielności.

Trzeba nadmienić oprócz tego o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na których uczniowie organizacji pozarządowych mają szansę udoskonalać swoje umiejętności i zainteresowania. W wybranych organizacjach pożytku publicznego działa przynajmniej kilka wariantów takich klasopracowni, przykładowo pracownia artystyczna, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia komputerowa albo pracownia rehabilitacji ruchowej.

W jaki sposób prócz tego osoby z niepełnosprawnością mogą szukać pomocy?

We wszystkich miejscach, w których organizowane są lekcje, praktyki zawodowe, instruktaże, warsztaty, konsultacja prawnika i psychologiczna. Najczęściej fundacje zajmują się aktywizacją z dysfunkcjami w niniejszym charakterze. Są najdoskonalszym miejscem, w jakim takie osoby mogą polepszać swoje kompetencje, zdobywać wiadomości, ćwiczyć się koegzystować z pozostałymi osobami oraz otrzymać ochronę w wyszukaniu stałej pracy. Obrazowo w obszarze warsztatów inwalidzi lub osoby ze stopniem niepełnosprawności mogą uczęszczać w: zajęciach multimedialnych, zawodowych, e-learningowych, predyspozycji grupowych i w zakresie znajomości prawa. Zajęcia z doradcą zawodowym mają na celu wzmocnienie osoby z orzeczeniem w obszarze wyszukiwania ścieżki zawodowej, zmianie preferencji zawodowych, preferencji szkolenia, opracowywania dokumentów aplikacyjnych albo w optymalnym odszukiwaniu ogłoszeń. Bardzo istotne jest również to, iż organizacje pożytku publicznego oraz różne pokrewne organizacje społeczne, mogą otrzymać 1% podatku od lokalnych podatników. Wszystkie zdobyte środki pieniężne są wydawane wyłącznie na wsparcie osób z orzeczeniem. Warto zwrócić uwagę na to, iż w naszym kraju istnieje coraz wyraźniejsza wiedza, iż za pośrednictwem tego detalu mamy możliwość niewątpliwie kogoś wspomóc.

Pośrednictwo pracy to dodatkowa propozycja, z której mają szansę skorzystać osoby niepełnosprawne. Chodzi tutaj właściwie nie tylko o organizacje pożytku publicznego, lecz różnorodne odrębne firmy otwarte dla wszystkich. Głównie interesują się umawianiem z pracodawcami „zwykłych” osób, natomiast przy okazji posiadają oferty szczególne. Chodzi tu o opisywane oferty pracy dla niepełnosprawnych, które są dopasowane do ich potencjału. Jeżeli chcesz otrzymać dużo więcej wiadomości na opisany temat, wejdź w ten link – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Komentarze są wyłączone.