Pojazdy uprzywilejowane przepisy

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych
Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych
3 marca, 2017
Pranie ekstrakcyjne skuteczna metoda na czyszczenie tapicerki i dywanów
11 marca, 2017
Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Kiedy mamy do czynienia z pojazdem uprzywilejowanym?

Większość z nas bezspornie spotkał takie auto na swojej trasie. Absolutnie nie chodzi tutaj o przewoźników zwyczajnych aut osobowych, którzy nie troszczą się o nakazy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są jakiekolwiek auta, których planem jest ratowanie naszego zdrowia, życia czy dobra materialnego, jak również zapewnienie bezpieczeństwa w państwie. Osoby siedzące za kierownicą takich samochodów mają wymóg komunikowania innym członkom ruchu samochodowego, iż absolutnie nie będą naginali się do przyjętych imperatywów. Głównie barwami połyskujących świateł i głosami o zmiennym tonie. Inaczej mówiąc: kolejni transportowcy, osoby poruszające się pieszo i rowerzyści muszą spostrzec, że podąża samochód sanitarny albo strażacy. Do aut, jakie posiadają nietypowe przywileje, kwalifikujemy, np.: pojazdy ochotniczej straży pożarnej, karetki reanimacyjne, pojazdy straży granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, jednostek ratownictwa chemicznego, pojazdy związane z ratownictwem górskim. Do ważnych samochodów uprzywilejowanych przynależą samochody wożące wartości finansowe, zatem tzw. bankowozy. Oprócz tego – samochody sekcji ochroniarskich, instytucji kurierskich, spółek pocztowych oraz pozostałe pojazdy przenoszące groźne produkty o niezmiernie dużej wartości.

Jak uzyskać ”przywilej” kierowania pojazdem straży miejskiej lub pojazdem pocztowym?

Istnieje parę powszechnych wskazówek, którymi należy się kierować podczas zdobywania prawa do sterowania pojazdami uprzywilejowanymi, np. powinniśmy mieć skończone 21 lat, mieć prawo jazdy stosownej kategorii, orzeczenie od lekarza medycyny pracy oraz psychologa o tym, iż nie ma „wykluczeń” zdrowotnych do panowania owym pojazdem. W dodatku obowiązkowo trzeba ukończyć kurs w ośrodku ulepszania techniki jazdy oraz zdać zadowalająco egzamin. Zawiera on dwie podstawowe części składowe – teoretyczną i praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wyuczenie kierującego należytego działania w dziwnych i trudnych sytuacjach na drodze. Wspaniałym wzorem jest wskazywanie „skali mocy” auta, czyli możliwości po przebyciu której traci się nad nim panowanie. Plan kursu powinien obejmować prowadzenie, np. sanitarką na terenie manewrowym, planszy antypoślizgowej i pasie szkoleniowym. Kompletne pozyskane umiejętności i znajomość najważniejszych rzeczy są badane w czasie sprawdzianu praktycznego. W przypadku samochodów przekazujących wartości materialne zobowiązują podobne wskazówki.

Podstawowy czy uzupełniający – który kurs wybrać?

Ogólnie w ośrodkach poprawiania metody jazdy jest możliwość dołączyć do dwóch innych kursów – podstawowego i uzupełniającego. Pierwszy powinny podejmować osoby, jakie zamierzają zyskać wiadomości o zasadach metody jazdy w sytuacjach specyficznych, o przepisach ruchu drogowego, popularnych i specyficznych sytuacjach na ulicy i z psychologii przewozu. Inaczej mówiąc – planują zdobyć prawa do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi albo przewożącymi wartości finansowe. Zaś kurs uzupełniający oznacza rozbudowanie istniejących upoważnień o kolejne kategorie. Przykładowo ktoś ma prawo jazdy klasy B1 oraz zamierza mieć dodatkowo uprawnienia do poruszania się środkami transportu kategorii C1 bądź D1. Ogólnie rzecz ujmując, lekcje przeprowadza się odrębnie dla kategorii: 1) A1, A2 oraz A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Warsztaty podstawowe dla wersji 1) obejmuje 6 godzin lekcji teoretycznych oraz 18 godzin treningów praktycznych, natomiast dla grup 2), 3) oraz 4) trening zawiera 6 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin ćwiczeń praktycznych. Szkolenie uzupełniające dla kategorii 1) to 3 godziny lekcji teoretycznych i 8 godzin praktycznych, natomiast dla innych grup w sytuacji rozbudowania o kategorie A1, A2 oraz A to 3 godziny lekcji teoretycznych i 18 godzin praktycznych.

Kurs dla kierowcy konwojenta

Samochody dostarczające wartości pieniężne to odrębny typ samochodów. Nierzadko definiuje się je jako „bankowozy”, ponieważ przekazują gotówkę do ajencji, bankomatów lub najważniejszych lokalizacji, w jakich są one konieczne. Jeżeli ktoś zamierza prowadzić pojazd transportujący środki pieniężne powinien obligatoryjnie skończyć szkolenie. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z kilku znaczących części. Na starcie są warsztaty teoretyczne, na jakich można dowiedzieć się mnóstwo o aktach drogowych, przyczynach wypadków oraz o technikach prowadzenia wymienionych środków transportu. Oprócz tego każdy uczeń powinien zdobyć informacje z obszaru psychologii kierowania bankowozem. Powinien nauczyć się np. należytego działania w warunkach trudnych. Natomiast lekcje praktyczne włączają przeróżnego stylu zawiłe wybiegi podczas jazdy, m in. asymetryczny slalom, najazd na przeszkody, awaryjne zatrzymywanie się pod barykadą lub ćwiczenie zamachów.

Skoro zależy nam na tym, by uzyskać uprawnienia na samochody dowożące wartości płatnicze, musimy mieć skończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy właściwej kategorii (otrzymane wcześniej). Naturalnie musimy także powędrować do lekarza medycyny pracy oraz psychologa po pismo o tym, że nie ma zastrzeżeń zdrowotnych do prowadzenia tego typu pojazdów. Ośrodki ćwiczenia sposobu jazdy udostępniają studentom wszelakie instrukcje na temat tego, jakim sposobem uzyskać wszelakie obowiązkowe papiery. Osoby zaintrygowane tym szkoleniem mogą wejść w ten odnośnik – Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Komentarze są wyłączone.