Kancelaria notarialna – co w niej załatwimy?

Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny stemplowany – idealny materiał
17 stycznia, 2018
Wynajem autokarów Toruń - przewozy autokarowe
Wynajem autobusów wycieczkowych – Organizujemy wyjazd służbowy
26 października, 2018
Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

W naszym kraju pracowanie jako notariusz jest bardzo pożądane, bo bynajmniej nie ogranicza się jedynie do bycia – jak to się często mówi – personą, jakiej mogą zaufać inni ludzie, lecz również kimś, kto znakomicie orientuje się w skomplikowanych paragrafach. Notariusz powinien czuwać nad interesami swoich Zleceniodawców i troszczyć się o wcześniej przytoczonych w każdej powierzonej mu kwestii. Najważniejsze zapytanie – które zagadnienia możemy powierzyć notariuszowi i ile trzeba będzie zapłacić? Prezentujemy niedługi poradnik.

Notariusz w Polsce – historia

Rozpocznijmy od małego szkicu historycznego. Jak wynika z legendy – notariat nad Wisłą miał pojawić się w XII wieku, co mają potwierdzać nadania królewskie z okresu Bolesława Krzywoustego. Mamy za to pewność co do wydarzenia, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy rozpowszechniony polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został sporządzony przez notariusza Budzisława, zatrudnionego w kancelarii arcybiskupiej. Późniejsze dokumenty ukazywały się ustawicznie po 1309 r. Notariat polski rozkwitał zwłaszcza w czternastym wieku, kiedy to Polska prowadziła z Krzyżakami procesy zobowiązujące do przedstawienia niepodważalnych dokumentów oraz pozostałych zaświadczeń notarialnych. W tym też czasie zaczęły funkcjonować statuty synodalne, określające zasady działalności notariuszy.

Przez lata notariat pokaźnie rozkwitł, a niebagatelną funkcję miał też gdy byliśmy pod zaborami, czyli w czasie 123 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz był wówczas osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, musiało upłynąć 15 lat zanim powstało Polskie prawo o notariacie. Zaczęto je stosować w kolejnym roku, lecz II wojna światowa oraz czasy tuż po niej sprawnie hamowały rozwój notariatu. Za czasów PRL, notariusze stali się urzędnikami państwowymi, którym stale przybywało obowiązków, m.in. redagowanie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko zmieniło się 14 lutego 1991 roku, gdy polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Systematycznie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – obejmuje pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie nad Wisłą jest ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Zaprawiony w bojach notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, ale przede wszystkim, troszczy się o najwyższe dobro Kontrahentów kancelarii.

Notariusz stał się funkcjonariuszem publicznym, którego priorytetowym zadaniem jest dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych Klientów i m.in. z tego powodu w swojej realizacji powierzonego zadania winien kierować się sumiennością i precyzją. Pracownik notarialny to też człowiek, któremu Zleceniodawcy zawierzają ich tajemnice i problemy , zatem jedną z najważniejszych cech, którą powinna zapewniać świetna kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Będzie to truizm, ale opłaca się dowiedzieć, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu chcemy zlecić ważne dla nas kwestie, ma cyklicznie poszerzaną, branżową wiedzę. Zbadajmy również, czy kancelaria notarialna daje Wam bezpieczeństwo wszystkich kwestii związanych z transakcją. Ważnym atutem stałby się z pewnością depozyt notarialny, w którym bez większych obaw zostawimy istotne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe.

Teraz czas na bardzo istotną sprawę. Jakie czynności notarialne winny być wykonywane w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna a kwestia mieszkania

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – jakie dokumenty trzeba dostarczyć i jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, gdyż przeniesienie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego nie zostanie uznane.

Stanowczo więcej istotnych zaświadczeń musi do kancelarii notarialnej doręczyć ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. Gdy mówimy o kupującym, będzie to dość niedługa lista, gdzie znajdziemy pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP oraz ewentualnie dokumenty z banku, uwierzytelniające wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

Gdy mówimy o sprzedającym – jest tego dużo, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najbardziej kluczowych dokumentów możemy zaliczyć: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz musi sporządzić akty i dokumenty tak, żeby były one jasne i zrozumiałe dla analizowanych stron. Przypilnowanie, by wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były właściwe to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Komentarze są wyłączone.