Testament

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Certyfikat angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany diodowe
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Formy testamentu i jego kryteria

Spisanie testamentu służy przekazaniu osiągniętego majątku po śmierci. Testament jest dokumentem, w którym zapisuje się wybrane osoby, które odbiorą spadek. Żeby był on pełnomocny musi wypełnić parę wymagań zapisanych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba pragnąca przygotować testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych i przygotować go samodzielnie przy absolutnej świadomości czynu. Testament obowiązuje jedynie w momencie otwarcia spadku, to znaczy po śmierci testatora. W innych okolicznościach podzielnie majątku na bazie testamentu jest niemożliwe. Zgodnie z prawem testator ma prawo spisać testament w kilku formach, ale według każdej z nich muszą zostać zachowane opisane prawem warunki.

Formy testamentu

Testament własnoręczny – wybierając tę formę spadkodawca musi spisać cały dokument pisemnie i uzupełnić go pełną datą oraz podpisem. Tak samo ważne jest, by z zapisu w pełni wynikało, komu oddany zostanie dobytek i w jakiej części, jeśli np. zostanie rozdzielony na więcej niż jedną osobę. W takiej formie niedozwolony jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – spisuje się go z reguły jako akt notarialny. Z doświadczenia notariuszy wynika, że warto jest zdecydować się na tę formę testamentu, nie tylko ze względu na to, że notariusz zadba o zgodność testamentu. Pisane ręcznie testamenty są często kwestionowane, kiedy dochodzi do kłótni wśród spadkobierców. Zapisanie testamentu w kancelarii notariusza gwarantuje, że dokument będzie poprawny . Przygotowuje się go w gronie 2 świadków, którzy tak samo jak testator oraz notariusz zostawiają podpisy uwierzytelniające sporządzenie testamentu. Dodatkowym poświadczeniem jest również protokół spisywany w czasie spotkania.

Testament ustny szczególny – obowiązuje tylko wtedy, kiedy istnieje szczególne prawdopodobieństwo nagłej śmierci testatora. Dotyczy to sytuacji wyjątkowych np. wojny, ciężkiej choroby, epidemii. Tego rodzaju testament może być sporządzony w równoczesnej obecności 3 świadków i musi być spisany, a następnie podpisany przez przynajmniej 2 świadków.

Ważne jest również to, że każdy testament stanie się nieobowiązujący jeśli testator sporządzi go pod przymusem albo w wyniku błędu, czyli jeśli nie zostanie spisany świadomie i z w własnej woli. Ponadto testament zawiera wolę jednej osoby, ze względu na to nie może być spisany przykładowo wspólnie przez małżonków.

Spisywanie testamentu u notariusza w formie aktu notarialnego daje korzyści

Notariusz powinien nie zgodzić się na zapis testamentu jeżeli tylko ma wątpliwość, czy testator chce go sporządzić pod przymusem albo nie jest w pełni świadomy swojej decyzji. Kiedy nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości, poza podstawową zaletą – przekonaniem, że przygotowany u notariusza testament jest zgodny pod względem prawnym i ważny, wyróżniamy też inne korzyści płynące z przygotowanie testamentu u notariusza.

Dzięki asyście notariusza rozpisanie testamentu nie powinno być trudne, a do tego jego postanowienia będą zrozumiałe i nie pozostawią wątpliwości pod względem woli testatora. Testament w formie aktu notarialnego będzie trudniejszy do zakwestionowania w przypadku kłótni pomiędzy spadkobiercami i osobami trzecimi, które nie zostaną zapisane w testamencie.

Co więcej, warto pamiętać, że wszelkie dokumenty przygotowane u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące zabierają tylko odpis. To oznacza, że oryginał pozostaje bezpieczny i nawet jeśli odpis się zniszczy albo zgubi, bez trudu można uzyskać następny u notariusza.

Spisanie testamentu u notariusza pozwala też na umieszczenie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą znaleźć informacje, w jakiej kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w którym zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma dostępu do treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba w ogóle przygotowała testament jest tajna do jej śmierci. Rejestr właściwie pomaga zlokalizować miejsce przechowywania testamentu, a sam wpis jest darmowy, własnowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przepisanie konkretnej rzeczy majątku jest dostępne tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i tylko w formie zapisu windykacyjnego. Wykorzystując taki zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a także przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Ważne jest, by w chwili otwarcia spadku ten konkretny przedmiot był własnością spadkodawcy, w przeciwnym razie ten zapis zostanie unieważniony.

Czy da się odwołać testament?

Najważniejszym testamentem jest ten przygotowany jako ostatni, ze względu na to najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest spisanie nowego. W aktualnym testamencie przygotowanym u notariusza, uwzględnia się odwołanie poprzedniego. Jeśli zabraknie tego wskazania nowy testament odwołuje wcześniejszy o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu albo odebranie mu cech, od których zależy jego ważność. Testament zostać odwołany tylko częściowo albo w całości.

www.notariusze-torun.eu

Komentarze są wyłączone.