Czym zajmuje się notariusz?

Zabiegi usuwające cellulit Wyszczuplanie ciała Modelowanie sylwetki
Precyzyjne technologie usuwania cellulitu
21 marca, 2017
Kruszywa Warszawa - Kruszywa drogowe Warszawa - Kruszywa budowlane Warszawa - Tłuczeń Warszawa - Kruszywa w dobrej cenie - Sprzedaż kruszywa Warszawa - Transport kruszywa Warszawa
Kruszywa w branży budowlanej i drogowej
21 marca, 2017
Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest funkcją wymagającą precyzji i wszechstronnej wiedzy prawnej. Priorytetowym zadaniem każdego notariusza jest zabezpieczanie czynności prawnych, jak i zapobieganie tworzeniu konfliktów na tle przeróżnych sytuacji życiowych. Notariusz jest zatem strażnikiem litery prawa, troszcząc się o bezpieczeństwo swoich Klientów.

Notariusz obok tak podstawowych zadań jak rejestrowanie aktów notarialnych zajmuje się również innymi rzeczami, takimi jak chociażby przetrzymywanie papierów wartościowych. Część z nas zapewne myśli, że kancelaria notarialna to biuro z regałami pełnymi książek i drewnianym biurkiem za którym przesiaduje doświadczona Pani Notariusz. Teraz taki obraz kancelarii notarialnej jest już rzadko spotykany, bowiem co raz większa liczba notariuszy spisuje dokumenty na laptopach, gromadząc wszelkie akta i umowy w pamięci cyfrowej. Tak, notariusze to niezwykle nowatorscy urzędnicy, którzy upraszczają wiele co dziennych czynności, jak na przykład sprzedaż mieszkania.

W dalszej części tekstu dowiesz się jakie funkcje wykonuje każdy notariusz i co należy do jego głównych zadań.

Kim jest notariusz?

Dawniej notariusz zwany był rejentem. Jednostka ta odpowiedzialna była za sprawowanie władzy w imieniu króla w trakcie gdy nie mógł urzędować. Wiadomo że teraz notariusze specjalizują się w czymś całkowicie innym, lecz pewna grupa ich działań jest jednoznacznie powiązana z działalnością państwa. Na przykład rejestrowanie aktów notarialnych potwierdzających własność wybranej działki.

Co należy dokonać, by zostać pełnoprawnym notariuszem. Jest to stosunkowo zaawansowany mechanizm, choć co rocznie dużo osób otrzymuje promocję na to stanowisko. Każdy kto marzy o tym by zostać notariuszem musi na początku odbyć studia na kierunku prawo. Następnym warunkiem jest ukończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3,5 roku i kończy się urzędowym egzaminem z znajomości zawodu notariusza. Po zakończonej aplikacji, konkretna osoba zostaje wyznaczona notariuszem przez właściwego ministra, który ostatecznie decyduje o siedzibie kancelarii.

Notariusze nie są, jak spora liczba osób sądzi, funkcjonariuszami publicznymi. Korzystają jednak z szeregu uprawnień publicznych, na przykład z szczegółowej ochrony osobistej. Każdy aspekt funkcjonowania notariusza jest ustalony w ustawie prawo o notariacie. Dobrze jest podkreślić, że ceny usług notarialnych ustalone przez państwo. Jest to taksa notarialna

Jakie funkcje pełni notariusz?

Jak już wspomnieliśmy praca notariusza jest dokładnie wyszczególniona w akcie prawnym prawo o notariacie. Co to implikuje? Notariusz nie jest w stanie realizować innych prac, niż te uregulowane w powyższej ustawie. Spis zadań notariusza jest ścisły, więc prosto jest zweryfikować czym szczegółowo zajmują się osoby wykonujące taki zawód.

Oto pełna lista czynności notarialnych:

  • sporządzanie aktów notarialnych – akt notarialny to akt formalny, który może być stworzony wyłącznie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, gdyż zaświadcza oświadczenie woli i jest dowodem na spełnienie konkretnych czynności prawnych. Pewne uchwały narzucają formę aktu notarialnego dla ważności pewnych czynności prawnych, takich jak np umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Redagowanie poświadczeń – poświadczenie to jeszcze jedna czynność notarialna wykonywana przez notariusza. Bardzo często poświadcza się własnoręczność podpisu na skopiowanych wersjach jednego konkretnego aktu.
  • Przekazywanie oświadczeń – działalność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może powodować dla niej pewne skutki prawne. Ta funkcja jest bardzo przydatna w trakcie trwania różnych konfliktów.
  • Spisywanie protokołów – notariusz po przez odnotowanie protokołu uwierzytelnia wykonanie pewnej czynności prawnej. Przeważnie notariusz jest wyznaczany do spisania protokołu walnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Przygotowywanie protestów weksli i czeków – protest dokumentu jest operacją, którą sporządza notariusz zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Pretekstem do protestu może być odrzucenie weksla lub rezygnacja z pokrycia należności weksla.
  • Przechowywanie dokumentów – notariusz chroni nie tylko akty prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy określone w poszczególnych aktach prawa.
  • Konstruowanie wypisów dokumentów – wypis jest przeważnie odtworzeniem pierwowzoru dokumentu. Notariusz w ten sposób deklaruje, że kopia materiału jest tożsama z jego pierwowzorem.
  • Pisanie aktów prawnych – notariusz na życzenie Klienta jest upoważniony do zaprojektowania konkretnego aktu prawnego.

Jak na pewno zaobserwowaliście praca notariusza nie jest wcale taka prosta. To od niego zależy powodzenie dokonania określonej czynności prawnej. Ponosi on ogromną odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego działalności jest głównie przeciwdziałanie konfliktom prawnym.

Oprócz wyżej wyszczególnionych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem innych mniej ważnych działań opisanych w przepisach odrębnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeśli szukasz notariusza, który rozsądnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się dobrymi opiniami Klientów, koniecznie skonsultuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj odnajdziesz najważniejsze informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.