Kancelaria adwokacka – pomoc w dochodzeniu odszkodowań

Cysterny paliwowe - Cysterny na paliwo - Cysterny Bioeco Sacim - Nowe cysterny paliwowe
Rodzaje cystern paliwowych
29 stycznia, 2017
ODTJ szkolenia jazdy defensywnej
Kurs jazdy defensywnej – świadome unikanie zagrożeń na drodze
30 stycznia, 2017

Odszkodowanie to jedno z tych zleceń, które jest najczęściej obsługiwane przez naszą kancelarię adwokacką. W każdym roku kilka tysięcy osób doznaje szkód w rezultacie rozmaitych wypadków losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków drogowych. Co raz częściej mówi się także o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako wyspecjalizowani prawnicy jesteśmy zobowiązani opisać Wam istotne wiadomości związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych przypadkach. Wierzymy, że ta publikacja podniesie Waszą wiedzę i rozwieje wszystkie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie medyczne za błąd lekarski

Pomimo, że w literaturze jurydycznej nie zostało gruntownie sformułowane określenie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd lekarski to niezgodne z dotychczasową wiedzą działanie lub zaniechanie, którego wynikiem jest zainfekowanie, zranienie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd medyczny może być spowodowany przez nieodpowiednią diagnozę, jeśli spowodowała ona nieprawidłowe leczenie albo opóźniła prawidłowe leczenie, powodujące rozwój choroby, sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną leczenie i wykonanie zabiegu chirurgicznego, w wyniku którego powstała określona szkoda, jak i zastosowanie produktu zdrowotnego lub wyrobu lekarskiego, który okazał się być niepotrzebny i niekorzystny dla danego pacjenta. W tej kwestii odznacza się trzy fundamentalne warianty błędu medycznego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być dochodzone w klasycznym procesie cywilnym, lub przed specjalną komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wszystko rozpoczyna się od wypadku, który doprowadził do powstania danej straty. Wypadek drogowy określany jest jako zdarzenie w ruchu naziemnym, w którym uczestniczy przy najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego napędu) oraz którego rezultatem są szkody w majątku lub szkody na uczestnikach zdarzenia. Poszkodowanym w incydencie drogowym może być więc nie tylko osoba prowadząca wspomniany pojazd, czy jego pasażer. W wypadku komunikacyjnym mogą uczestniczyć również osoby jadące na rowerze, motocykliści i piesi, którzy znaleźli się po prostu w złym miejscu i o złej porze. Najaktualniejszą przesłanką kompensaty odszkodowania jest szkoda. Szkoda może przybrać strukturę pieniężną i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Ogół strat, które zaistniały w rezultacie wypadku, brany jest pod uwagę podczas analizy wysokości odszkodowania. Jednak zanim towarzystwo ubezpieczeniowe rozważy kompensatę kwoty odszkodowawczej, my jesteśmy zobligowani do zgłoszenia wypadku w ruchu drogowym. Po zarejestrowaniu wydarzenia, ubezpieczyciel angażuje likwidatora, czyli funkcjonariusza, który ocenia wymiar szkód. Opracowany przez niego protokół jest podstawą decyzji wydawanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały proces dochodzenia odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Stworzona w 2002 roku regulacja o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje wypadek w pracy jako niespodziewane zdarzenie wywołane przesłanką zewnętrzną wywołujące uraz lub śmierć, które wystąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z realizowaniem przez pracownika codziennych funkcji albo zleceń przełożonych,
  • w trakcie lub w związku z przeprowadzaniem przez pracownika czynności na rzecz przełożonego nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji pracodawcy w trasie między miejscem działania przełożonego, a miejscem wykonywania zadań wynikających ze umowy.

Najbardziej kluczowym elementem definicji jest sformułowanie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy charakteryzuje właściwość, która zaszła niezależnie od osoby pracownika. Za zewnętrzne przyczyny uważa się między innymi funkcjonowanie aparatury, energii elektroenergetycznej, środków chemicznych i sił natury. Ponadto wypadek przy pracy może mieć także związek z ignorancją innych osób, które są odpowiedzialne za prawidłowe zabezpieczenie stanowiska pracy lub groźnych artykułów. Wypadek przy pracy uruchamia całą, skomplikowaną machinę procedur. Pokrzywdzony w wypadku w miejscu pracy ma sposobność otrzymywania pojedynczego zadośćuczynienia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co więcej, na zasadach powszechnych, może on żądać restytucji zaznanej krzywdy od przełożonego przed sądem cywilnym.

Uzyskiwanie odszkodowania za którykolwiek z wymienionych w tym miejscu wypadków może być problematyczne dla osób, które nie nie dysponują odpowiednim doświadczeniem. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o godne zadośćuczynienie dobrze jest jest powalczyć, chociażby ze względu na to, że pozyskane pieniądze ułatwią Tobie powrót do zdrowia. Nasi prawnicy służą fachowym doradztwem i profesjonalną pomocą w obszarze odzyskiwania należnych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy profesjonalną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi prawnicy z pełnym poświęceniem zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Będziemy Cię wspierać w każdej sprawie. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i otrzymaj błyskawiczną pomoc. Prawnik Toruń

Komentarze są wyłączone.