Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Kosmetologia medyczna
11 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – zabiegi odmładzające
24 września, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma bezustannie wiele zadań, które zobowiązują do roztropności i solidności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego fachu. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw opisanych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które obejmują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to przestępstwa, z jakimi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej grupie mieszczą się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zazwyczaj są to sprawy z zakresu ruchu drogowego, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się też sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń lub fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, powodują znaczącą krzywdę wobec poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także morderstwa i usiłowania zabójstwa. Najprostsze powszechne sprawy karne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do bardziej złożonych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym i mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, by procedury sądowe jak najmniej rzutowały na renomę, pozycję i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą przede wszystkim finansów, a także wszelkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Często prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, szczególnie gdy ma przekonywać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj skarbowe sprawy karne są rezultatem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie pochodzi z niewiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne oddaje się przede wszystkim nielegalnymi praktykami firm, ale jest także zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom w celu wyrządzenia szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły niezbędny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także gdy w ciągu postępowań kontroli skarbowej zostają odkryte dochody z tajnych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową należy domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym wykonać konkretne działania. Są to zatem sprawy powiązane z sposobem i kryteriami odbywania wyroku i zapłatą grzywny lub wykonywaniem obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego lub przerwy w odbywaniu kary więzienia. Często skazani także starają się o wydanie kary łącznej w przypadku, jeśli dokonanych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają również przypadki, w których osadzony żąda zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na marne warunki w celi. Adwokat może także osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej wliczają się do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to skutki takich działań mogą być dla sprawców znaczące i obejmować takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo kierowania pojazdów. Często uwzględniane są tu także wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, choć z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mierzą się w tym zakresie z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz ze śmieceniem. Wykroczeniowe sprawy karne to również nieodpowiednie pozbywanie się odpadów, stały brak dowodu osobistego lub wykonywanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Takie sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

Komentarze są wyłączone.